Håndtering

Sammen med kunden udvikler Adival den håndteringsløsning, der egner sig bedst til det enkelte produkt. Et godkendt laboratorium analyserer produkternes foderværdi. Værdien af rest- og spildprodukter afhænger af flere faktorer:

  • Produktets foderværdi
  • Håndteringsomkostninger
  • Transport

Adival investerer i transportudstyret, mens virksomheden selv står for den interne distribution frem til lastning.

Afhentning af rest- /spildprodukter

Med baggrund i hvilke typer af restprodukter, samt hvilke muligheder der er for indsamling og håndtering heraf i den enkelte virksomhed, finder vi i fællesskab den løsning der tilgodeser hygiejne, effektivitet og pladsmæssige krav bedst muligt.

Plastkar

En populær løsning er vore plastkar der ved levering er rengjorte og derfor kan placeres direkte i produktions-området hvor spildet opstår.

Efter behov afhenter vi de fyldte kar og ombytter til nye rengjorte.

Container, Bigbags, Octabiner osv.

Mulighederne er mange og den endelige løsning for indsamlingen tager altid udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov.

Efter at varen er ankommet til vore produktionslokaler i Billund ompakkes, forarbejdes og afemballeres produkterne således oprindelse, pakning og mængder ikke er synlige.​