Fodermiddel til foderindustri og landbrug

I dag afsætter Adival vores fodermiddelsmix til både foderindustrien og landmænd.
Så er du landmand, og gerne vil finde alternative produkter til at søde din foderblanding, for at skabe større ædelyst ved dine dyr, så kan vi tilbyde forskellige produkter alt efter om du har…..

  • Søer
  • Smågrise
  • Fedesvin
  • Køer
  • Slagtekvæg

​Alle produkter vi hjemtager og mixer til fodermiddel er godkendte og kontrollerede produkter, som kommer fra fødevareindustrien, hvor rest- og spildprodukter ikke kan undgås. Vores transport og produktion er i overensstemmelse med foderhygiejneforordningen. I december 2015 blev vi certificeret efter ISO22000, og vil fremadrettet blive auditeret årligt.

Vi ønsker at minimere spildprodukter

​Adival vægter flg. værdier højt i hverdagen:

  • minimere fødevarespild mest muligt ved at bringe spildprodukter ind i fødekæden igen
  • fremstille fodermiddel af høj kvalitet for at optimere trivslen i de danske stalde

​Sagt med andre ord kan vi sørge for, at du kan fodrer dine dyr med en god og grøn samvittighed.

Landbrug

Firmainfo