Afgiftspligtige varer

I modsætning til en del lokale, og mindre aftagere af restprodukter, er Adival godkendt af de forskellige myndigheder, så som Fødevarestyrelsen og Skat, til at håndtere rest- og spildprodukter.

Denne godkendelse er vores egen og vore kunders garanti for en korrekt og optimal behandling af de afhentede restprodukter, inklusiv evt. denaturering af afgiftspligtige restprodukter (gøre et stof uanvendelig til et bestemt formål).

Ved at denaturere afgiftspligtigt affald er Adival med til, at sikre den enkelte leverandør af afgiftspligtige restprodukter, tilladelse til efterfølgende fraskrivning i afgiftsregnskabet. Adival påtager sig helt naturligt den nødvendige dokumentation.