​  Send e-mail to scraptrans@scraptrans.dk  

Call us 75 33 11 20

Håndtering

Sammen med kunden udvikler ScrapTrans A/S den håndteringsløsning, der egner sig bedst til det enkelte produkt. Et godkendt laboratorium analyserer produkternes foderværdi. Værdien af rest- og spildprodukter afhænger af flere faktorer:

  • Produktets foderværdi
  • Håndteringsomkostninger
  • Transport


ScrapTrans A/S investerer i transportudstyret, mens virksomheden selv står for den interne distribution frem til lastning.

Indsamling

ScrapTrans A/S opererer med to forskellige indsamlingssystemer: Container eller plastkar. Begge systemer er sikret mod forurening under transporten og køres enten direkte til foderforbrugeren eller til udpakning og sortering i lagerhallerne hos ScrapTrans A/S i Billund. ScrapTrans A/S har udviklet specialudstyr til åbning og sortering af indpakkede produkter. Indholdet frasorteres og emballagen forbrændes under miljørigtige forhold.

Container systemet

Containere anvendes i virksomheder, der benytter et internt transport- eller pumpesystem, som fører rest- og spildprodukterne direkte over i containeren. ScrapTrans A/S afhenter den fyldte container og erstatter med en ren, der er klar til brug.

Plastkar systemet

Plastkar anvendes i virksomheder uden internt transportsystem. De stabelbare plastkar transporteres rundt i virksomheden og placeres med truck eller løftevogn i et aflæsningsrum, hvor ScrapTrans A/S afhenter dem og erstatter med rene kar, der er klar til brug.

Afhentning og genanvending af rest/spildprodukter fra levnedsmiddelvirksomhed

​Se her hvad vi støtter samt vores miljø godkendelser

​Firmainformation

Scraptrans A/S

CVR: 25447964

Adresseinformation

Stilbjergvej 1 A

7190 Billund

​Kontaktinformation